Roos van der Vuurst en collega’s uit Rotterdam onderzochten of de T-celactivatiemarker oplosbaar CD27 (sCD27) gemeten in het hersenvocht van patiënten met ‘clinically isolated syndrome’ (CIS) de prognose op lange termijn kan voorspellen. 

Uit de resultaten, gepubliceerd in JAMA Neurology, bleek dat deelnemers met CIS hogere sCD27-waarden in CSF hadden dan controles (p < 0,001). Over een gemiddelde (SD) follow-upperiode van 54,8 (35,1) maanden, kregen 39 van 77 patiënten (50,6%) de diagnose MS. sCD27-levels waren geassocieerd met de diagnose MS (HR 2,4 per 100 U/ml toename in sCD27-waarde; 95% BI 1,27-4,53; p = 0,007). Daarbij hadden MS-patiënten met hoge sCD27-waarden (mediaan > 31,4 U/ml) op het moment van CIS een 5,5 maal hogere jaarlijkse relapsrate dan patiënten met lage sCD27-waarden (relapsrate 0,06 versus 0,33; p = 0,02).

 

Lees meer


1 minuut
januari, 2017
neurologie
medidact


Aandachtsgebied:

Multipele Sclerose

Onderwerp:

sCD27

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen neurologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.